Privacybeleid

Het is voor Autotask van groot belang om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en Autotask ziet de bescherming van de vertrouwelijkheid als een belangrijke verantwoordelijkheid. Autotask is verplicht om uw privacy en vertrouwelijkheid te beschermen. Om die reden heeft Autotask gekozen voor het volgende privacybeleid, dat van toepassing is op alle gegevens die u verstrekt bij een bezoek aan onze website:

Verzamelen van gegevens
Autotask verzamelt uitsluitend gegeven over u voor zover dit wettelijk verplicht is of indien dit anderszins noodzakelijk is om efficiënt en veilig een optimale service te kunnen leveren.

Autotask-medewerkers en privacy
Autotask traint alle medewerkers over het belang van privacy. Autotask-medewerkers krijgen uitsluitend toegang tot uw gegevens, indien zij deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

Veiligheidsmaatregelen
Autotask hanteert ten aanzien van de toegang tot vertrouwelijke informatie strenge procedurele en technische controles, overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de eisen ten aanzien van onze klantenservice.

Gegevensverstrekking aan derden
Overeenkomstig het beleid van Autotask worden uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, tenzij het verstrekken van gegevens noodzakelijk is om transacties af te handelen of om de door u gewenste diensten te kunnen leveren. Van dit beleid kan uitsluitend worden afgeweken, indien Autotask hiertoe wordt verplicht door een daartoe bevoegde overheidsinstantie.

Privacy en zakenpartners van Autotask
Indien Autotask zijn technologie of diensten beschikbaar stelt aan zakenpartners, zal Autotask uitsluitend gegevens met hen delen voor zover dit noodzakelijk is om de door u gewenste transactie uit te voeren. Bovendien doet Autotask uitsluitend zaken met partners die bereid zijn dit privacybeleid te respecteren en die alles zullen doen wat redelijkerwijs van hen kan worden verwacht om ervoor te zorgen, via een contract of op een andere manier, dat deze derden onze gegevens, technologie en diensten op een manier gebruiken die overeenkomt met ons privacybeleid.

Persoonlijke gegevens
De website kan bezoekers (algemene websitebezoekers) en klanten (bezoekers die over een wachtwoord beschikken waarmee ze toegang hebben tot de besloten gedeelten van de website) vragen om contactgegevens (bijv. naam en e-mailadres), unieke identificatienummers (bijv. personeelsnummer voor klanten), demografische informatie (bijv. postcode en leeftijd) en financiële informatie (bijv. rekening- of creditcardnummer bij aankopen) te verstrekken. Autotask gebruikt uw contactgegevens om u toegang te kunnen verlenen tot de producten en diensten die op de website worden aangeboden, en om u informatie over Autotask toe te kunnen sturen. Uw contactgegevens worden ook gebruikt om, indien nodig, contact met u op te nemen. Financiële gegevens die worden verzameld, worden gebruikt om uw bevoegdheden te controleren en om u of uw bedrijf een factuur met de kosten van de producten en diensten te sturen, voor zover van toepassing. Via onze website worden ook demografische informatie en profielgegevens verzameld. Autotask gebruikt deze gegevens om de website af te stemmen op uw behoeftes, zodat Autotask u inhoud kan presenteren die waarschijnlijk interessant voor u is en die aansluit bij uw voorkeuren.

Bedrijfsgegevens
Het beschermen van de privacy van de persoonlijke gegevens van klanten is topprioriteit. Autotask ziet echter de bescherming en de vertrouwelijkheid van de bedrijfsgegevens van iedere klant als een van zijn voornaamste verantwoordelijkheden. Autotask spant zich actief in om ervoor te zorgen dat er uitsluitend vertrouwelijke gegevens worden verzameld van het bedrijf waar de betreffende klant voor werkt of dat hem de bevoegdheid heeft gegeven om toegang tot deze gegevens te krijgen door middel van een bedrijfsgebonden wachtwoord, en te garanderen dat onbevoegden geen toegang tot deze bedrijfsgegevens krijgen.

Aard van de verzamelde gegevens
De persoonlijk identificeerbare gegevens die Autotask verzamelt in verband met de verwerking van betalingstransacties, varieert naargelang de aard van de transactie en van de manier waarop bedrijven en financiële instellingen gebruikmaken van de betaalservices van Autotask. Deze gegegevens omvatten meestal het transactiebedrag en uw naam, creditcardnummer en vervaldatum, bankrekeningnummer, factuuradres en verzendadres.

Beveiliging gegevens en datacentra
Autotask bewaart transactiegegevens op beveiligde computers die ondergebracht zijn in afgesloten datacentra. Uitsluitend een klein aantal medewerkers van Autotask die zich bezighouden met het beheer van het datacentrum, heeft fysieke toegang tot deze computers. Een extra beveiligingsmaatregel die Autotask heeft genomen, is het versleutelen van informatie die opgeslagen is op de computers van Autotask. Autotask hanteert strenge industriële normen bij de aanschaf en toepassing van firewalls en andere beveiligingstechnologie, om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de computers van Autotask.

Gebruik van cookies
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die via een webserver naar uw browser worden verzonden en die uitsluitend kunnen worden gelezen door de server die het naar u toe heeft gestuurd. Op sommige e-commercewebsites functioneert zo'n cookie als een identificatiekaart waarop uw wachtwoorden, aankopen en voorkeuren worden geregistreerd. Bij Autotask echter worden tijdelijke cookies uitsluitend zoals hieronder beschreven gebruikt. Om onze bevoegde gebruikers de mogelijkheid te bieden zich telkens per sessie te authenticeren voor de applicatieservices van Autotask, gebruiken we cookies om een gebruiker die aan meerdere events deelneemt te kunnen identificeren. Als een gebruiker inlogt op een applicatie, worden zijn gebruikersnaam, unieke sessie-identificatienummer en andere sessiedata opgeslagen in de cookie, zodat de websitebezoeker door de verschillende vensters van de applicatie kan bladeren zonder dat hij zich telkens bij elk nieuw venster opnieuw hoeft te authenticeren. Aan het eind van elke sessie, of na negentig minuten inactiviteit, verdwijnen de cookies van Autotask.

In de cookie worden geen andere gegevens opgeslagen en er wordt ook geen informatie permanent overgedragen naar het systeem van de gebruiker.

Toegang door onze medewerkers
De klantenservicemedewerkers van Autotask hebben toegang tot bepaalde transactiegegevens om uw vragen te kunnen beantwoorden. Autotask beperkt deze toegang tot die gegevens die minimaal nodig zijn om snel hoogwaardige service te kunnen verlenen. Deze medewerkers van Autotask hebben bijvoorbeeld meestal geen toegang tot het volledige creditcardnummer. Over het algemeen zijn Autotask-medewerkers die toegang hebben tot Autotask-databases, van tevoren onderworpen aan achtergrondcontroles. Ze zoeken meestal uitsluitend informatie op in verband met klantengegevens van Autotask of met individuele transacties. Het gaat dan niet om individuele klanten.

Verstrekken van gegevens aan anderen
TOm diensten te kunnen verlenen, moet Autotask natuurlijk transactiegegevens doorgeven aan betaalkaartverwerkers en banken. Het kan voorkomen dat Autotask van tijd tot tijd gebundelde informatie aan derden verstrekt; u of een ander individu kan hiermee echter niet geïdentificeerd worden. Autotask zal aan geen enkele derde partij uw naam en e-mailadres, noch de namen of e-mailadressen van andere Autotask-klanten doorgeven.

Vragen
Hebt u vragen over dit privacybeleid, stuur dan een e-mail naar privacy@datto.com